Kontakty

Mgr. Karolína Ciml Preislerová – koordinátorka MA21
karolina.preislerova@praha5.cz
Tel.: 257 000 525

Bc. Karolína Vernerová
karolina.vernerova@praha5.cz
Tel.: 257 000 550